C-kull

Chidambar, Chidaatma og Chitral.
Chandrika, Chahna og Chandini.
Chitral betyr; MANGE FARGER
Chidaatma betyr; HØYESTE ÅND
ChIdambar; HIMMELEN SOM HJERTE
Chandini betyr; STJERNE
Chandrika betyr; MÅNESKINN
Chahna betyr; KJÆRLIGHET